Affald erhverv

Bortskaffelse af affald fra erhverv. Der findes forskellige ordninger at vælge . Information om tilmelding til genbrugsstationer, AffaldsCentret og erhvervsaffald. Virksomheder skal være tilmeldt genbrugsstationerne for at kunne aflevere affald. Erhvervs betaling for brug af genbrugspladserne. Find informationer om affaldsgebyrer, jordflytning, farligt affald og dagrenovation som gælder for virksomheder.

Se også åbningstiderne for genbrugspladsen og . Før at virksomheden kan aflevere affald på ARCs genbrugspladser, skal den. Ordingen for årskort har den største stigning, da erhverv med årskort benytter . Denne del af vores hjemmeside er til dig, der har en virksomhed eller gerne vil håndtere affald fra virksomheder. På siden her kan du læse om erhvervsaffald. Har du erhvervsaffal eller er vognmand så kan du her få information under de forskellige emner. Ordningen for erhvervsaffald på genbrugspladserne Mærk affaldet er en oplagt . Du kan også læse om Affaldsterminalen, hvor du kan aflevere sorteret erhvervsaffald . Hvis man som virksomhed vil aflevere affald på genbrugsstationen, skal den enkelte virksomhed tilmelde sig og enten købe et . Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer erhvervsaffald bedst muligt.

Alle virksomheder er ansvarlige for at sortere og behandle de forskellige typer af affald korrekt. Forbrændingsegnet affald fra erhverv skal køres til mellemdeponi ved Arwos. Her kan du finde relevante oplysninger om affald og genbrug – specielt for erhverv. Det er frivilligt, om du vil aflevere affald fra din virksomhed på . Hvis din virksomhed er tilmeldt RevasTag-ordningen, kan du årligt aflevere op til 2kg. Virksomheder, der frembringer farligt affal har pligt til at føre register med . Silkeborg Forsyning – genbrug og affal erhverv.

Adgang for erhverv til genbrugspladserne gælder kun erhvervsbiler på max 3. Hver virksomhed kan maksimalt aflevere 2kg farligt affald pr. Som virksomhed har du pligt til at sortere dit affald og benytte dig af de ordninger,. Landbrugsbedrifter er ofte en blanding af privat husholdning og erhverv.