Afhentning af affald hillerød

Forsinkelse på afhentning af storskrald. Manglende afhentning af affald. Bestil afhentning af haveaffald.

Til dagligt må vi leve med at vognene smides fjendtligt i havelågen som . Anmeld manglende afhentning af affald. Rådgivning, indsamling, behandling og afsætning af affald og genanvendelige materialer. Afhentning af papiraffald hver 5.

Hillerød Forsyning er 1 ejet af Hillerød Kommune. Så er den gal igen med afhentning af affald. Her kan du se, hvornår vi afhenter haveaffald hos dig.

Jern-skrot – jernskrot, metalskrot, genvinding, affal affaldshåndtering, affaldscontainere,. Tilmelding til storskral haveaffald og flishugning. Orientering om Affaldsindsamling. Når renovationsmedarbejderne skal afhente dagrenovation, kan de som. SMOKA afhenter og rådgiver om alle typer farligt affald og farligt gods, både fra.

Alm flytning og afhentning af div vare.

Ikke byggeaffald eller affald løst affald. Der er fælles skralderum med containere ved indkørslen til Ved Skansebakken. Alle virksomheder skal sortere deres affald.

Det gælder affald fra produktion, forretninger, kontorer, offentlige og private institutioner, bygge- og anlægsaktiviteter . Mulighed for afhentning af folk fra bus. Borgerne modtager en SMS to dage før Miljøboksen afhentes og borgerne skal . Vi er din rådgiver og samarbejdspartner, og vi sikrer, du får den bedste løsning, når det gælder økonomisk og miljørigtig håndtering af affald.