Anmeld rotter

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter kan du anmelde det her. Vi bestræber os på at komme så hurtigt som muligt, men laver en prioritering af de anmeldelser, . Ved mistanke om rotter bedes du venligst klikke på ovenstående link og anmelde rotter.

Efter anmeldelse modtager du et kvitteringssvar og du får mulighed for . Hvis du alligevel observerer rotter, har du som grundejer pligt til at underrette kommunen. Andre end grundejer kan også anmelde rotter til os. Du skal klikke på dette link for at anmelde rotter: Anmeld rotter.

Har du set rotter eller rottehuller på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen via selvbetjeningsløsningen. Når du søger kommer der valgmuligheder . Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Horsens Kommunes rottebekæmper . Du skal anmelde rotter via den digitale løsning RotteWeb – se den røde knap længere nede på siden. Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i . Du skal indberette det til kommunen, hvis du har rotter. Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det.

Så får vi og rottebekæmperen besked. Rotter er alvorlige skadedyr og skal derfor bekæmpes.

Du er forpligtet til at anmelde det til kommunen, hvis du ser eller oplever rotter på din ejendom. Nedenfor kan du anmelde rotter digitalt. Du kan også anmelde rotter telefonisk til Rentokil. Du kan anmelde rotter via Rotteweb.

Rottebekæmpelse er en kommunal opgave, der betales over ejendomsskatten. Derfor har du pligt til at anmelde rotter. Rotter kan udrette store materielle skader og sprede sygdomme.

Udfyld skemaet her – hvis du har rotterPp. Indtast venligst oplysninger ved de røde stjerner. Rotte eller rottehuller observeret ved dagplejemor.