Århus kommune skadedyr

Hvis du alligevel observerer rotter, har du som grundejer pligt til at underrette kommunen. Andre end grundejer kan også anmelde rotter til os. Aarhus Kommunes rotte anmeldesystem.

Afdeling: Center for Miljø og . I nogle kommuner er det muligt at vedhæfte billeder elektronisk til din rotteanmeldelse. Der findes mange forskellige slags skadedyr og mange måder at komme af med dem. Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der .

Vælg kommune, Albertslun Allerød . Jydsk Skadedyrsbekæmpelse hjælper bl. En af dem, som har haft problemet med de små skadedyr tæt inde på livet, . Landets kommuner har pligt til, at bekæmpe rotter overalt hvor de. Elverdan Skadedyrsservice bekæmper muldvarpe, mosegrise, husmår, borebiller, hvepse, myrer, mus, rotter, . Rotter, de mest frygtede skadedyr. Ikke bekæmper skadedyr som muldvarpe, dræbersnegle og mosegrise.

Kommunen betaler ikke for udgifterne til bekæmpelse af øvrige skadedyr. Hos Århus Universitets Skadedyrslaboratorie finder du Skadedyrsguiden, som kan .

Charmerende fætter eller irriterende skadedyr. MT Højgaard har været ingeniør på projektet og er blevet orienteret om rotteplagen, som Århus Kommune stiller sig helt uforstående over for. Selv om rotter altid regnes for det værste skadedyr, må man ikke overse, at mus kan være. Hvis kommunen har aftale med Mortalin, får vi din anmeldelse. Er der hvin og skrig, er det næsten sikkert rotter, men lad kommunens rottebekæmper afgøre, hvem der er på færde.

Kilde: Naturstyrelsen og Århus Universitet. Hvornår er råger skadedyr og må bekæmpes, og hvad siger Dansk . Ved nogle af dyrene kan Mariagerfjord Kommune hjælpe, mens der ved andre dyr er oplysninger om, hvor du kan henvende dig. Hver dag får Århus Kommune fem flere henvendelser end normalt fra borgere, som er generede af de sultne skadedyr.