Beskæring af sitkagran

Beskæring: Tåler klipning, men ikke for hård. Sitkagran trives ikke på stiv elleralt for næringsrig jord.

Er det ikke noget med at nogle af sorterne kan beskæres når de når den ønskede højde så de. Det grantræ du leder efter er en sitkagran.

Så det er ganske berettiget, at du omtaler skadegøreren som gartner. Hvordan og hvornår kan jeg beskære den med henblik på at få en tæt vækst? Det bliver ikke let, med mindre hækken består af sitkagran. Det er et vigtigt gavntræ, der tåler . Robust og hårdfør, med blågrønne stikkende nåle.

Gran (bortset fra Hvidgran og sitkagran) beskæres ikke. Leveringsperiode: Fra uge til uge 25. På denne side kan du læse om, hvordan og hvornår du bør beskære forskellige træer, buske, hække og roser.

Sitka er et af de få nåletræer der tåler beskæring, så den kan anvendes som hæk . Valget mellem en strengt beskåret formhæk og en fritvoksende, blomstrende hæk. Også beskæring, der udføres forkert eller på et forkert tidspunkt er med til at. Hvornår og hvor ofte skal du klippe hækken, og er der forskel på eks. Kegleformet vækst Bliver op til meter høj.

Stikkende nåle med blålig underside. Dog er især nobilis, sitkagran, douglas. Til klippede hække er thuja, taks, sitkagran og jugoslavisk søjlegran samt lærk egnede. Vokseplads: I alle jordtyper, tåler vind og beskæring.

Hårdfør, vindfør, salttålsom, frostfølsom. Der er planlagt yderligere udtynding af sitkagran, rødgran og grandis. Nåletræ (i princippet rødgran og sitkagran):.

Har været omplantet og er opgravet med klump med masser . En styg og prikkende sitkagran, lige til loftet til en glædelig jul.