Bortskaffelse af byggeaffald

Hvornår har du pligt til på forhånd at anmelde byggeaffald til kommunen, og hvordan håndterer du. Bortskaffelse af asbestholdige materialer. Uanset om du har revet køkken ne væltet en væg eller har et helt hus der skal væk, så kan vi levere en skræddersyet løsning til bortskaffelse af dit byggeaffald.

VARENUMMER, MODTAGELSE, PRIS (kr.) 5 Trærødder pr. Byggeaffal asbest og farligt affald skal anmeldes. Uanset hvilken type byggeaffal der genereres på byggepladsen har vi en løsning til dig. Her har vi samlet en oversigt over de affaldstyper, der typisk opstår i .

Blandet Affald med afgift (se positivliste for blandet deponi på hjemmesiden). Der gælder specielle regler for bortskaffelse af byggeaffal fordi det kan være forurenet af bl. PCB, der kan være kræftfremkaldende. Anmeld byggeaffald til kommunen senest dage før renovering, nedrivning og byggeri.

Det er derfor vigtigt at håndtere og bortskaffe dem korrekt. Målet er at nedbringe mængden af affal der skal deponeres eller forbrændes og mindske forbruget af nye ressourcer. Genbrug og korrekt bortskaffelse . Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Silkeborg Forsyning – Van spildevan fjernvarme, genbrug og affald.

Oplysninger om bortskaffelse byggeaffald. Vi afhenter alt fra jor brændbart, brokker, haveaffal byggeaffald m. Få et godt tilbud på alle former for afhentningsopgaver. For at din anmeldelse af byggeaffald kan behandles skal du først vælge hvilken. Sortering af byggeaffald på genbrugsstationen.

Regler om PCB-holdigt affald Regler om, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres, er overordnet set fastlagt af Stockholmkonventionen om . Bergmann gruppen samarbejder med RGSom . Opsigtsvækkende kendelse om bortskaffelse af byggeaffald. Skrevet af Morten Mark Østergaard d. Det er til enhver tid bygherrens ansvar at anmelde byggeaffal når arbejdet er. Disse fraktioner skal sorteres fra og bortskaffes som farligt affald ikke egnet til . I Odense Kommune skal affald normalt frasorteres som forurenede,.

Ikke genanvendeligt farligt affald anvises til bortskaffelse hos godkendt.