Bortskaffelse af eternitplader

Du kan vælge at få Renosyd til at hente asbest hjemme hos dig. Privatpersoner kan frit aflevere op til 500 . Vi ville gerne spare penge på, selv at bortskaffe eternitpladerne, og ved at man kan få en container stillet til rådighed af kommunen for ca .

Bortskaffelse af eternit tagplader. Jeg står med en stak gamle eternit tagplader som skal bortskaffes. Nedgravede asbest tagplader – Lav-det-selv.

Kommunalt ejet affaldsselskab, som har til formål at håndtere affal så både miljø og økonomi tilgodeses.

Blandet deponiaffal 280 60 470 8200. Mineralsk affald (asbestaffald), 380 600 . Oplysninger om bortskaffelse byggeaffald. Mørtelpuds, keramik, leca, glasuld og nyt eternit er eksempler på affal der skal til losseplads hos AV-Miljø.

Materialerne må gerne blandes sammen og skal . Større mængder skal afleveres på Reno-Nord Deponi, Halsvej 7 Rærup, . Indånding af asbeststøv kan forårsage asbestose og lungekræft. Det er umuligt at brænde asbest, da det tåler temperaturer op til . Ved eternit forstås her tagplader m.

Asbest er et farligt materiale. Håndtering og bortskaffelse af asbest og eternitplader. Klassificering og bortskaffelse.

Grundejere må bortskaffe op til 2kg. BORTSKAFFELSE AF FORURENEDE MATERIALER. Krav til sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald. Anvisning: Affald skal bortskaffes efter Ikast-Brande. I miljømæssig henseende skal håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.

Derfor skal asbestholdigt affald anmeldes til kommunen, . Her kan du læse, hvordan du skal sortere dit affald inden du tager på genbrugspladsen og finde gode råd angående bortskaffelse. Affald der ikke kan genanvendes lægges på deponi. Begge REFAs miljøcentre modtager affald til deponi.