Brændværdi i træ

Der er flere faktorer som spiller ind . Træ til brænde har forskellig brændværdi eller massefylde afhængig af, hvor hårdt træet er og hvor langsomt træet vokser. Massefylden for den brænde du .

Læs mere om brændværdier her hos kvali brænde og se brændværdier for vores briketter. Læs om bål, brænde og brændværdi. Hvis træet er tørret er de bløde træsorter nemme at antænde, de brænder hurtigt – og de giver få gløder. For træ gælder, at træarter med relativt høj rumvægt, f.

Harpiks har en brændværdi på størrelse med fyringsolie. Helt overordnet, så afgiver alle typer brænde nøjagtig samme mængde varme pr. Forskellen ligger i, at de forskellige typer brænde ikke vejer lige . Egen er kompakt og det kræver høje temperaturer at brænde træet, hvilke kun opnås når veddet er tørt . I nedenstående tabel kan du se de forskellige brændværdier samt hvor let træet er at kløve . Figur 8: En rummeter savet, kløvet og stablet træ.

Sådanne paller er normalt billigere, men brændværdien er også lavere,. Især når man skal lave mad over bål er det . Træs brændværdi måles ud fra kg, og da fyretræ er en let træsort fylder det mere i.

Fælder du naboens træ kan det stadig være en god forretning, men du . Som en enhed for hvor meget kemisk energi et stof indeholder, bruger man størrelsen brændværdi. Da brændværdien pr kg træ er identiske for de forskellige sorter, dog med en marginal større værdi for nåletræ pga indholdet af harpiks. Brændværdien af et stof er den energimængde, der frigives . De lettere typer træ som gran og poppel har ikke så høj brændværdi – Det betyder at der ikke kommer så meget varme ud af et stykke brænde, .