Byggereglement carport

Overdækkede terrasser, som ikke er hævet over terræn. Drivhuse, skure og lignende mindre bygninger til . Der er mange love og regler, du skal overholde, når du bygger et skur eller en carport.

Havens små og mindre bygninger omfatter bl. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Vi kalder garage, carport, udhus, skur, drivhus, overdækkede terrasse og lignende bygninger, der ikke er beregnet til ophol for småbygninger.

Nye regler for carporte og garager.

Guide til ansøgning om carport, garage, udhus m. Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, . Garager, carporte, udhuse, drivhuse, legehuse, overdækkede terrasser og lignende betegnes som byggerier af begrænset kompleksitet, fordi det rent . Vil du opføre en ny carport, garage, udhus, drivhus, overdækkede terrasser mv. Carport, garage, udhuse og overdækket areal. Nybyggeri samt til- og ombygning).

Din ansøgning skal indeholde følgende: ansøgning gennem Byg og Miljø . Opførelse af garager, carporte og småbygninger på indtil mskal ikke længere anmeldes til kommunen. Skal du bygge carport, garage, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, skal du.

Du skal indsende anmeldelse til . Garager (ej integrerede), carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger, samt om- og tilbygninger heraf. Læs mere om, hvornår du skal ansøge om byggetilladelse, hvornår du skal anmelde byggeriet, eller hvornår det hverken kræver tilladelse eller anmeldelse. Naboen opfører en ny bygning på ca.

Opførelse, ombygning eller tilbygning af garage, carport, udhus, drivhus, overdækkede terrasser og lignende med et samlet areal på over mog op til m2 . Hvad skal jeg starte med at undersøge, når jeg vil bygge eksempelvis ny carport eller opstille et drivhus? Bygning på højst m² – ved rækkehuse dog højst m². Hvis et enfamiliehus har indbygget carport, garage, udestue eller overdækket terrasse registreres disse ikke som seperate bygninger, men .