Carport afstand til skel

Der er mange love og regler, du skal overholde, når du bygger et skur eller en carport. Vi kalder garage, carport, udhus, skur, drivhus, overdækkede terrasse. Du skal anmelde det, hvis du bygger garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller .

Carport afstand til offentlig vej ? Forslaget ændrer ikke på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx det nye skurs højde og afstand til skel. Overholdes denne afstand også for garager, carporte, udhuse, drivhuse. Opførelse af garager, carporte og småbygninger på indtil mskal ikke længere.

Skal du bygge udhus, garage, carport eller anden tilbygning? Læs om dine forskellige muligheder alt afhængig af størrelsen på dit byggeri. Ansøgningen skal indeholde grundplanstegning af din carport (beliggenhed på grunden, afstand til skel og materialevalg) samt plan- og snittegning af din . Afstande til skel, mellem bygninger samt byggelinjer skal indtegnes . Læs mere om, hvornår du skal ansøge om byggetilladelse, hvornår du skal anmelde byggeriet, eller hvornår det hverken kræver tilladelse eller anmeldelse. Situationsplan med byggeriets afstand til skel og andre bygninger på grunden. Mod sti og skel mod nabo kræves en afstand på minimum meter.

Der skal være en afstand på mindst meter til andre bygninger på din grund. Det vil sige, at hvis du opfører dit skur med væg mod din carport, skal du .

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil bygge en carport, en garage, et udhus eller en. Der må ikke udføres døre, vinduer eller lignende åbninger imod skel. Mindre bygninger, kaldet småbygninger, som omfatter garager, carporte, udhuse,.

Nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i. Bliv klogere på hvilke regler der gælder for afstande til nabo, skel og vej. Garage, carport eller udhus over m2. Især målfast situationplan med alle bygninger på grunden indtegnet samt skel og afstande til skel er vigtig.

Se tegningseksempel på carport. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning. Fritagelsen fra at søge en tilladelse omfatter garage, carport, udhus, drivhus og overdækket. Samlet længde af alle udhusbygninger langs skel må ikke være over meter.

Afstand på mindst meter til naboskel, sti og vej. Altså må en carport, der er placeret meter fra skel .