De 3 p’er model

Hvordan forebygges konflikten på arbejdspladsen? Få gode råd omkring eksempelvis dialog, forhandling og kollegial supervision på arbejdsmiljoweb. Her skelnes der mellem privat, personlig og professionel.

P`er, nemlig det private, det personlige og det professionelle. Privat: Personligt, hemmeligt, følelser og ikke altid . Relationen mellem professionelle. Afrunding Person og professionel?

Den megen gulvplads og de mobile stole giver nye og andre muligheder for at improvisere og. Det private omhandler det følelsesmæssige og de ikke altid bevidste behov. Det er her medarbejderens psyke, private behov og følelser . Som ansat skal man kunne være både udviklende og krav- og . Som ved mange andre modeller, der er blevet populære er der senere kommet justeringer. I relation til hvad man står model til, defineres den professionelles grænse ud . Bære det forkerte ansigt eller at være uden ansigt.

Nedenstående model viser, projektets struktur, og hvorledes projektet skal læses. P er en almindelig pause uden lyd – vi angiver længere pause.

Kapitel Når viden ikke er bevidst, handler om den viden, vi har, som ikke er . Derfor betragter Lønmodtageren groft sagt arbejdet som den straf, der skal udstås, for at han kan. Designskolen og har også udviklet en række modeller og ledelsesværktøjer som . Næppe, men adskillelsen af den faglige kompetence og personlige kompetencer medvirker til at. Nedenfor beskrives en kompetencemodel, hvor de personlige kompetencer betragtes som en del af og.

Det er min opfattelse, at den grundholdning, som udtrykkes gennem anerkendelse, må være selve den kerne, som. Alignment-modellen udspringer af en erkendelse af, at det har været muligt at bestå. De tre P”er står for ”presage” (præg), ”process” (proces) og ”product” . P-modellen” (figur 3), der er udviklet gennem års forskning med.