Det blomstrende slagsmål metaforer

Det blomstrende slagsmål er fuld af metaforer og sammenligninger. Blooms taksonomi tilpasset digtanalysen: Faglighed (Taksonomi) Viden – at kunne genkende og referere – fx et digt (under 02) Forståelse – at kunne forklare . De skader, de to mænd får, beskrives med blomstermetaforer.

Der sejler et grønt billard mellem borde og stole. Metaforer (billedplan og realplan). Adam Oehlenschläger bruger metaforen “Valmublod” om en person, der rødmer af skam.

Vi analyserede digtene med fokus på billedsprog, metaforer, stemning og handling.

Digtes metaforer peger mod temaet ved personnificering. Hvorfor bliver mændene symboliseret som guder? Billedsprog: metaforer breder sig til metaforiske strukturer – og bliver bl.

Sammenligninger, metaforer, symboler. I denne periode blomstrede industrialiseringen som medførte til ændrede. Anvender overraskende billedsprog. Herudover introducerer forløbet eleverne til kognitive metaforer.

Læsning kan nemlig udtrykkes vha. Eksempel på analyse af fortælleren: Man danner sig et.

Undervisningsforløb: Kognitive metaforer og diskursanalyse. Som landskaberne skifter fra lossepladser til grønne frodige områder med små søer fulde af blomstrende hvide åkander, . Indhol Kasper Lezuik Hansen: Kognitive metaforer, sd 3-8. Litterær genre indenfor realismen.

Her ser man på mennesket som et biologisk ”dyr”. Vi er altså alle betinget af vores biologi, behov og drifter mere end af Gud. Ellison bruger mange metaforer, billeder og hentydninger til at øge den . Det Blomstrende Slagsmål, med den . Her blir gud omtalt som stjernene og dette er også en metafor.