Forbrænding af affald

Restprodukter fra forbrænding af affald. Når man brænder affal opstår der nye affaldsprodukter fra processen. Dette affald er røg, slagge, gips, .

Et forbrændingsanlæg brænder restaffald fra husholdningerne og småt brændbart affald fra virksomheder og genbrugspladser. Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende organisering af affaldsforbrændingsområdet. Modtagereglerne skal gøre det nemmere at vurdere, om affald er egnet til at forbrænde.

Erhvervsaffald til forbrænding.

Importen af affald til affaldsforbrændingsanlæggene steg fra 258. ARCs energianlæg omdanner både . Det svarer til, at af alt forbrændt affald i . Hold øje me hvad der sker på forbrændingsanlægget. Hvor meget affald brændes af her og nu? Hvad kommer der ud af skorstenen?

I samme periode er genanvendelsen samlet set steget fra 6 (2tons) til 6 (7tons) mens forbrænding af affald er . Værket modtager almindelig dagrenovation og rene læs med brændbart affald til forbrænding. Afregning foregår efter vægt, dog er der en mindstepris på 100 .

Affald til forbrænding må ikke indeholde genanvendelige materialer, elektronikaffal glas, plast, imprægneret træ, have- og parkaffal jern og metal, gipsplader, . Fakta om forbrænding af affald på Nordforbrænding. Der tilføres stort set kun affald på hver . I Vesthimmerlands Kommune skal forbrændingsegnet affald afleveres til: Aars Forbrænding. Analysen skal belyse scenarier på kort og langt sigt hvad angår forbrænding af affald.