Forbrænding affald

Restprodukter fra forbrænding af affald. Når man brænder affal opstår der nye affaldsprodukter fra processen. Dette affald er røg, slagge, gips, .

Et forbrændingsanlæg brænder restaffald fra husholdningerne og småt brændbart affald fra virksomheder og genbrugspladser. Det er dog ikke alting, der egner sig lige godt til forbrænding. Man begyndte derfor at brænde affaldet og samtidig udnytte affaldets energiindhold til produktion . Erhvervsaffald til forbrænding.

Importen af affald til affaldsforbrændingsanlæggene steg fra 258. ARCs energianlæg omdanner både . Det svarer til, at af alt forbrændt affald i . Hold øje me hvad der sker på forbrændingsanlægget. Hvor meget affald brændes af her og nu? Hvad kommer der ud af skorstenen?

Værket modtager almindelig dagrenovation og rene læs med brændbart affald til forbrænding. Afregning foregår efter vægt, dog er der en mindstepris på 100 . Affald til forbrænding må ikke indeholde genanvendelige materialer, elektronikaffal glas, plast, imprægneret træ, have- og parkaffal jern og metal, gipsplader, .

I Vesthimmerlands Kommune skal forbrændingsegnet affald afleveres til: Aars Forbrænding. En igangværende undersøgelse på DTU Miljø viser nemlig, at vi udleder dobbelt så meget CO når vi brænder affald af, som vi hidtil har troet. Horsens Kommune har truffet aftale med: Fjernvarme Horsens a. Generelt skal affald til forbrænding sorteres, så det ikke indeholder: Miljøfarligt affald eller andet affal som forbrændingsanlægget ikke har godkendelse til at . Det vil sige det affal der ikke ifølge lovgivningen skal genanvendes eller specialbehandles. Inden du afleverer affald til forbrænding hos . Derudover kommer affaldet fra industrien og detailhandlen. I dag bliver det meste affald brændt på et af Danmarks effektive forbrændingsanlæg.

Afbrænding af affald er forbudt. Info om affald til Aars Fjernvarme:. Vil du gerne høre mere om processen fra affald til varme? Der kan leveres affald til forbrænding mandag-fredag – klik her – og såvel .