Fugt på væg

Desuden ligger der konstant kondensvand i . For meget fugt giver dug, mug og rå som ødelægger vores huse. Nu vil vi gerne male vægge, men hvilken form for maling skal vi anvende, så vi er sikre på at vi ikke spærre evt.

Vi har en kælder, hvor der er fugt og noget skimmel, svamp, eller hvad det nu er, langs ydermuren – se vedlagte foto. Synlig fugt, fx våde skjolder på gulve eller bag møbler, dryppen fra loftet når det har sneet og kondensvand på vinduer, fliser og vægge. Salpeter på væggen er tegn på, at pudsen er ved at blive nedbrudt af fugt.

Der er kommet et par sager ind til Skimmel.

I fugtige og dårligt isolerede boliger kan skimmelsvam- pene vokse på vægge og lofter eller bag møbler, f. Den vigtigste forudsætning for . Se hvilke produkter der bedst egner sig til. Jeg er selvfølgelig klar over at tingene ikke er som det skal være, og at væggen nok er utæt eller jeg har fugt. Men er der nogen af jer der kan . Fugt trækker op nedefra og ind fra siden. Vægge af leca- eller fundablokke sikres ved at lave den.

Forvand huller med vand indtil murværket er fugtigt. Mærk efter, om vægge er kolde – også bag reolerne.

Ved nybyggeri – tjek, at byggematerialer er dækket til og ikke er fugtige. For forkert isolering kan give massive problemer med fugt og svamp. Bevar ventilationsspalten ved tagfoden – dvs.

I bygninger vokser skimmelsvampene synligt eller skjult på fugtige overflader. DYRUP VÆG Fugtbremsende er en maling udviklet til fugtudsatte kældervægge. Anvendes indendørs på fugtpåvirkede vægge af fx puds, beton og rå mursten i . Både tapetet og væggen var fugtig, men der var ikke noget tab på driftvand eller centralvarmesystemet. Få en komplet gennemgang af dit hus.

Denne anvisning har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering.