Fugt skimmelsvamp

Opdager du skimmelsvamp, bør du fjerne det, da det kan gøre mennesker syge. Er der skimmel, skal også dette fjernes. Find svar på dine spørgsmål om fugt og skimmel: .

Sundhedsstyrelsen vurderer helbredspåvirkninger fra fugt og skimmelsvampe under ét, da det næsten er umuligt at dokumentere hver for sig. Skimmelsvampe kan gro på både synlige og skjulte bygningsdele, hvis der er fugt. Her kan du læse om alt fra fugt, skimmelsvamp og indeklima til sundhe tryghed og arbejdsmiljø.

Aarhus Kommune fører tilsyn med boliger, når der er mistanke om sundhedsfare (skimmelsvamp og lignende).

En forudsætning for vækst af skimmelsvampe er høj fugtighed på materialernes overflade (mindst relativ fugtighed). Fugten kan komme fra indeklimaet . Indvendig efterisolering af ældre, murede ydervægge medfører af flere årsager risiko for skimmelvækst på den „gamle“ indvendige vægoverflade. Fugt skaber nemlig grundlaget for, at skimmelsvamp kan udvikle sig. Hvert år bliver tusindvis af danskere syge på grund af skimmel – heraf nogle alvorligt. Vil du undgå skimmelsvamp, skal du sørge for at lufte ud dagligt, så fugten . Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning sundhedsstyrelsen islands brygge 67.

Så har Byggesag et såkaldt indeklima-team, som kan give dig . Den helbredsmæssige betydning af fugt og skimmelsvamp er ikke fuldt ud klarlagt.

Vi forbedrer dit indeklima – effektiv skimmelsanering . Ofte er der trængt fugt ind bag beklædningsplader, op bag tapeter, ind mellem gipsplader eller ned under gulvbelægninger, og her har affugtning samt . Er din bolig ramt af skimmelsvamp, skal du først og fremmest finde frem til hvor fugten kommer ind. Fugt og skimmelsvampe kan blandt . Søger du mere viden vedrørende skimmel, er du velkommen til at benytte vores videncenter. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har flere spørgsmål. Symptomer på fugt og skimmelsvamp Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst på indre bygningskonstruktioner kan give anledning til helbredsproblemer.

Har du problemer med skimmelsvamp, fugt og lignende? Få undersøgt din bolig (fra kr) og evt. I vores Indeklimaafdeling er vi certificerede til at udføre grundige bygningsundersøgelser for indeklima, fugt og skimmelsvamp.

Vores specialister har et bredt og . Derfor er det vigtigt at forebygge fugtskader. Det kan du gøre ved at tjekke huset for . Hvis problemer med fugt og skimmel ikke håndteres rettidigt og korrekt, kan det medføre unødige og store omkostninger. Vitale bygningsdele og værdifuldt .