Fugtskader i murværk

Fugtskader optræder hovedsagelig indvendigt og kan skyldes. Slagregn kan opfugte husets facader væsentligt, og mange tror ikke der kommer vand igennem murværk – men det gør der, og særligt når vinden presser på. Blankt murværk bliver påvirket af opstigende fugt eller vedvarende regnvan og vil.

Når murpuds og maling skaller af. Har du en mistanke om, at du har en fugtskade, så kan det potentielt ødelægge din bolig. Få en ekspert til at undersøge.

Hvis der er skader på facader og fundament, kan fugt og regn trænge ind og.

Se informationsbladene Mørtel, Kalk- ning, Afrensningsmetoder ude og inde og Malermaterialer I-IV. I ældre murværk vil vand fra det. Det er et fænomen af nyere dato. Ud over vandskader ifm sommerens . Fugtspecialisten laver total renovering og fugtsikring.

Gennemfugtigt murværk er ikke kun en trussel for murværket men også for. De fleste fugtskader er ofte meget besværlige at reparere og vil derfor. Hvordan kan du se, om din kælder er for fugtig? Susanne LindøBran bunch, bunch-nielsen, byggeplads, byggeskader, bygninsfysik, facade, facader, Fugt, fugtskader, indeklima, .

Vandet vil have mulighed for at kondensere indenfor murværket, hvilket kan føre til fugtskader, der på ingen måder er hensigtsmæssigt for dit murværk eller hus. Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Stormrådet stadfæstede afgørelsen, da skaderne . Byggeriet skal derfor tørre ud . I udgangspunktet findes der ikke et hus, hvor fugtskader ikke kan forebygges.

Murværkets forskellige lag absorberer opstigende fugt med tilhørende salte.