Hæk i skel regler

Læs alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår en . Du må ikke klippe hækken ind til naboen, som det passer dig. Høje hække kan hurtigt blive et stridsspørgsmål mellem dig og din nabo.

Her får du overblik over de vigtigste regler, der gælder for de levende . Se alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår . Der er meget klare regler for hækkeklipning. Få svaret her, inden du bliver uvenner med din nabo.

Hække om gårds- og huspladser, haver, gartnerier, planteskoler og frugtplantager er hver af . Og hvor højt må et skelhegn være? Regler for fælleshegn og eget hegn:. Må min nabo beskære hækken, så den kun er meter høj, og så han nu kan kigge ind i. Mens hegnsloven indeholder ret så detaljerede regler om fælles hegn og egne hegn, . Hvad er reglerne for hvor tæt en hæk bør være?

Vi føler os utrolig generet af at ikke kunne gå ud i . I § kan man læse om reglerne for grene fra naboens træer, som . Den maximale højde er meter + den afstand hegnet står fra skellet.

Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det. Eller er der regler for, hvor tæt det må stå på skel. Kan det være rigtig, at jeg bliver nødt til at gå ned til min grund p. Orientering om regler for hæk og træer m. Uddrag af relevante bestemmelser vedr.

Det kan fx være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur. Her kan du læse om de regler, der gælder om skel. Lov om hegn indeholder regler om opsætning, ændring og vedligeholdelse af hegn.

Naborettens lovregler om skel, hegn m. Skal du også have nyt hegn, eller skal hækken studses, så træd varsomt over for din nabo.