Håndtering af affald

Som indsamlingsvirksomhed må du håndtere genanvendeligt affal men ikke affald til forbrænding eller deponering. Håndtering er et bredt begreb, og er et . Fra branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø for teknisk servicepersonale på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Forebyggelse og håndtering af affald. Genbrug og nyttiggørelse af affaldsmaterialer er en meget bedre løsning end ikke-bæredygtig deponering og. Virksomheden har mulighed for at overdrage ansvaret for korrekt håndtering af det genanvendelige affald til en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed. Gode råd til en sikker håndtering af affald .

Affaldshåndtering på Gulddyssegården. På Gulddyssegården får vi afhentet dagrenovation en gang om ugen. I de kommende år vil der ske store ændringer inden for affaldsområdet.

Miljøministeren er på vej med tre planer for vores affald. Derfor er det nødvendigt med en . Retningslinjen skal sikre, at affald håndteres forsvarligt, og at minimere sikkerheds- og sundhedsmæssige risici for personer. At sikre, at affal medicinaffal kemikalier, klinisk risikoaffald og isotoper bortskaffes forsvarligt.

Et krav vedrørende affald og genanvendelse betyder, at din virksomhed skal håndtere sit affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Generelle regler for modtageordninger.

Brug venligst menu punktet Medarbejder Web for at . Storskrald er en fællesbetegnelse for det affald som ikke er dagreno- vation . Action card – Hygiejne Desinfektion Rengøring og håndtering af affald. Du skal skaffe dig af med dit farlige affal så det ikke skader miljøet. Bemærk at systemet foreløbig kun er indført på Gentofte Matrikel.

Herlev Matrikel at kunne håndtere affald jf.