Havfugle arter

Dansk navn, Videnskabeligt navn, Klasse, Orden, Familie. Aftenfalk, Falco vespertinus, Fugle Rovfugle Falke. Agerhøne, Perdix perdix, Fugle . Billeder af Havens Fugle, Skoven og Engens Fugle, Havets og Søernes Fugle, Isfuglen, Rovfugle, Nyheder og Gratis/E-bøger.

Havens fugle ‎Havets og søernes fugle ‎Skovens og engens fugle ‎Isfuglhavfugle – Naturstyrelsennaturstyrelsen. Forside › Nyheder › 20› augLignende19. Således flyver nye arter ind sydfra, og yngleområder forskubber sig mod nord. Fugles adfærdsændringer kan give os tidlige varsler om, hvad . Identificer fugle Identificer en fugleart ved at benytte dine observationer af dens størrelse, farver, osv. På disse sider kan du læse en kort.

Arter omfattet af Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle er ligeledes beskrevet. Evnen til at behandle salt varierer mellem arterne, hvor de fleste fugle kan producere urinsyre med en maksimal saltkoncentration på ca. Fugle regnes traditionelt for en klasse af hvirveldyr. Alkefugle (Alcidae) er en familie af fugle med arter, der ofte yngler i store kolonier i de nordlige have.

De fleste arter findes i det nordlige Stillehav.