Hjørnebadekar tilbud

Forbrændingsegnet affald fra erhverv skal køres til mellemdeponi ved Arwos. Her kan du finde relevante oplysninger om affald og genbrug – specielt for erhverv. Det er frivilligt, om du vil aflevere affald fra din virksomhed på .

Hvis din virksomhed er tilmeldt RevasTag-ordningen, kan du årligt aflevere op til 2kg. Virksomheder, der frembringer farligt affal har pligt til at føre register med . Virksomheder skal sortere deres affald efter regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen. Silkeborg Forsyning – genbrug og affal erhverv.

Adgang for erhverv til genbrugspladserne gælder kun erhvervsbiler på max 3. Hver virksomhed kan maksimalt aflevere 2kg farligt affald pr. Som virksomhed har du pligt til at sortere dit affald og benytte dig af de ordninger,. Landbrugsbedrifter er ofte en blanding af privat husholdning og erhverv. På siden her kan du læse om erhvervsaffald.

Har du erhvervsaffal eller er vognmand så kan du her få information under de forskellige emner. Ordningen for erhvervsaffald på genbrugspladserne Mærk affaldet er en oplagt . Du kan også læse om Affaldsterminalen, hvor du kan aflevere sorteret erhvervsaffald . Erhvervsaffald er en samlet betegnelse for kasserede produkter og affald fra blandt .

Hvis man som virksomhed vil aflevere affald på genbrugsstationen, skal den enkelte virksomhed tilmelde sig og enten købe et . Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer erhvervsaffald bedst muligt. Alle virksomheder er ansvarlige for at sortere og behandle de forskellige typer af affald korrekt. Få yderligere oplysninger om tømning, læs om dine muligheder på genbrugsstationen samt åbningstider og adresser o. Dagrenovationslignende affald fra erhverv. Farligt affald som fx olie og kemikalier.

Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang. Afbrænding af affald for erhverv. Generelt er afbrænding af affald forbudt!

Læs mere om enkelte undtagelser. På disse sider kan du få information om affald og genbrug, så du nemmere kan komme af med dit affald på en god måde. Marius Pedersen affaldscontainer . På Horsens kommunes hjemmeside kan der findes mere information omkring affaldshåndtering om det er privat eller erhverv.

I tømmekalenderen på Dit affald kan du se, hvornår du skal have tømt dine affaldsbeholdere. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Affaldsteamet . Har virksomheden dagrenovationslignende affald svarende til en husstand eller mere, skal den tilknyttes forsyningens indsamling af dagrenovation. Din virksomhed skal tilmeldes for at få adgang til at aflevere affald på genbrugsstationerne.