Høst af energipil

Høst af energipil og hvor længe? Dels er der mange steder vådt endnu, og så er spørgsmålet . Der findes to forskellige metoder, når der tales høst af pil.

På markerne ved AU Foulumgaard arbejdes med høst af energipil. Bortførslen af næringsstoffer ved høst af energipil er relativt høj sammenlignet med skovbrug, fordi der bortføres friske skud og dermed kvælstof. Det er tre eksperter på området, der her giver deres bud på høst og lagring af energipil, nemlig. Erik Fløjgaard Kristensen, akademisk .

Den optimale metode til håndtering og lagring af energipil afhænger af, hvornår pilen skal anvendes. Kan varmeværket bruge pilen med det samme er høst og . De giver nu en fornuftig flis mængde. Nordic Biomass besidder en unik erfaring mht. En række høstmaskiner er blevet . Det er god forretning for både miljø og landmænd. Det skal bemærkes, at pil kan høstes og lagres som helsku hvorved.

Uanset høstmetoden har energipil den store fordel, at det kan blive et . Energipil høstes med en finsnitter med specialskærebord.

Uden gødning og pasning, så dur pilen ikke. Desuden synes brændværdien at være lavere ved høst hvert år end ved sjældnere høst. Polsk forsøg med sorter og høstintervaller. Alle taler om det, men kun få har indtil nu gjort dyrkning af energipil til en. Pil kan høstes som helsku det vil sige stammer mellem tre og otte . Kortlægning af potentialer og barrierer ved energipil.

Denne vejledning fokuserer på bæredygtig produktion af energipil.