Hvad kaldes den flade side af en økse

Den del af hovedet, der sidder oven for (bag) skafthullet kaldes nakke, bag eller hammer, og den del der. Bredbil: er en asymetrisk økse, der har en helt flad side. I øvrigt bruges den til alt, hvad der kan bruges økse til, når der er brand.

Hvis øksen ikke er dobbeltægget har hovedet ofte en flad side som . De kaldes gerne „grønstensøkser“, og slibning af bjergartsøkser var kendt. Jeg ejer en gammel økse som jeg ikke kan finde nogle oplysninger på.

Både våben-økser og en værktøjs-økser. Moderne viking arbejder med kopi af vikingetidsøkse. På den ene side af øksen fra Mammen ses et træmotiv.

En særlig form for økse er bilen, der har en glat side og ensidig æg. En bredbil er en økse der er helt flad på den ene side og kun har én skærende side eller fas. Flintblokken skal først hugges til, så den har en god flade, som flækkerne kan.

Man skærer med denne side af seglen. Bemærk den indianske kokarde, sagde han, „også kaldet indiansk solbrud. Han rejste sig op, og de slog ham med den flade side af deres lanser, gav ham.

Urwat havde lagt sin lanse fra sig og red nu hen mod ham med sin økse, men min . I bronzealderen har man sikkert troet, at jorden og solen var flade, ligesom på solvognen. Derfor forestillede den side af solvognen, der havde guld på, dagen, og den mørkere side skulle . Danefæs begrebet, oplyser kort og godt! På den anden side sker der en forening af kunstarterne. En vinge, et æg, en økse, et kors osv.

Fra tekstlinier til tekstflader Visuel poesi Nye sprog, nye verdener. Heri er saaledes en Forskel fra hvad arkæologiske Undersøgelser have bevist om. Potteskaar Side om Side med de.

Langdysser Den runde Høj, gærdet af kredsstillede Stene, kaldes Runddysse. At de store Sten skulde være kløvede eller gjorte flade ved . Fjern alle flintesten, da de kan sprænge, og gør så bunden godt flad. Der er flere måder at bygge bål på, f. En del ting kræver forsigtighed – il gløder, økse, og tungt brænde – men det går som . Perioden kaldes også yngre stenalder.

Der skelnes mellem tre hovedformer af slebne økser fra bondestenalderen: spidsnakkede,.