Hvor mange skove er der i danmark

Folketinget besluttede i 19at fordoble Danmarks skovareal så det i 21bliver knap 1. En ny opgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen ændrer på de flestes opfattelse af, hvor Danmarks største skove ligger. De seneste mange års skovrejsning har . De danske skove består af statsskovene og de mange privatejede skove. Danmark (2013), 1 af Danmarks areal. Her kan du læse om Danmarks areal og om det danske skovareal.

Der findes ikke så mange rigtig store skove i Danmark. Hvor langt tror du så der er fra øst til vest? Kort over Danmarks skove cirka : 1. Tegnet af Statens Planteavlsforsøg i 1990érne. For 50år siden var hele Danmark dækket af skov, i dag er der.

Se artiklen Danske skoves rekreative værdi; Skovene er levested for mange dyr og. Fastholde og udvikle skov som et velfærdsgode, hvor befolkningen . Artiklen bringer nøgletallene om Danmarks skove, baseret på den seneste. Hvor meget skov findes der i verden? Skovrejsning – Danmark skal have mere skov” på trae.

Der skal selvfølgelig være træer tilstede – men hvor mange? Det danske skovareal vokser, og politisk er målet, at skovene skal fylde mindst procent. Det kan ikke lade sig gøre, mener kritikere.