Hvor stor er en muldvarp

Voksne muldvarpe bliver typisk ca. Hvor gammel bliver en muldvarp? Hovedføden er regnorme, men muldvarpen fortærer også store mængder.

Her har man fundet ud af, at muldvarpen står for en stor del af udluftningen i. Den skaber gange under jorden, hvor den især lever af regnorme. Lugtesansen er muldvarpens vigtigste sans og en stor del af hjernen udgøres af lugtcentret. Disse skud kan være til stor irritation, ikke mindst på en ellers flot .

Forfødderne er specialiserede til gravning ved at håndfladen er stor og. Hvalerne er den dyregruppe, hvor der er sket mest. I sjældne tilfælde kan muldvarpen lave meget store sku hvor der bygges rede. Selv om man sjældent ser en muldvarp på joroverfladen, så viser dens muldvarpeskud tydeligt, hvor den lever.

I det sydlige Sverige træffes muldvarpen op til de store søer. På fugtig bund kan muldvarpen lave meget store muldsku hvor redekammeret ligger over vandspejlet. På nypløjede agerjorde ses om efteråret voldformede . Hvis du er træt af muldvarpe, så skal du flytte til øer med klipper. Muldvarpeskuddene opstår, når muldvarpen .

Der er forskel på, hvor store og hvor mange muldvarpesku muldvarpene . Den europæiske muldvarp findes stort set over hele Danmark. Det er stort set umuligt at se forskel på muldvarpens og mosegrisens sku og det. Man kan fx lade dem grave deres gange mellem to glasplader, hvor man med lidt. De er særlig store hos muldvarpen, og de bevæger ikke overarmen særlig . Her udgør den nemlig en stor fare for at sabotere græsplænen samt havens. Større end muldvarpen (ca cm), har grå eller brunlig pels, lang hale, tydelige.

Ses ikke på meget sandet jor eller hvor grundvandsspejlet er meget tæt på . Mosegrise kan gøre stor skade på frugtplantager, fordi de æder rødderne på . Foråret er højsæson for bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Det hænger så snedigt sammen, at muldvarpen lever under jorden, hvor det er mørkt, og her skal den jo ikke bruge synet til noget særligt.