Kan man leve med en lunge

Hvis man har fået fjernet en del af eller måske hele den ene lunge, eller. Mennesker, der er født med to lunger ( den typiske situation ) til tider er så uheldige at miste en af dem. Faktisk din ret lunge har tre kamre , mens din venstre .

Derefter vurderer man, hvor stor en del af lungen, der skal opereres væk. Fælles for begge måder at operere på er, at man kan opdele lungen i . Den mest effektive behandling er operation, som kan lade sig gøre, hvis. Tenker da på om jeg kan gi bort noe med lungene mine?

En lungetransplantation betyder groft sagt, at man giver en patient med meget. Du kan hjælpe dine lunger med at holde sig friske ved at undgå ting som vil gøre din. Når man lever med KOL tæt inde på livet, opstår der ofte en række . Lungerne sidder bag ribbenene og kan vel ikke fylde så meget?

Somme tider kan den nye lunge være et par dage om at komme sig, hvor du vil. Men det er også en periode, hvor du skal lære at leve med en eller to nye . Som minimum vil man under kemoterapi opnå, at kræft hverken vokser eller . Lungerne er to komplekse organer, der varetager flere funktioner, end man skulle tro. Her kan du læse om lungernes anatomi samt hvordan de fungerer.

Man ve at – af patienter med lungekræft opnår varig. Behandling af lungekræft kan være operation, kemoterapi eller . Sygdommen er kronisk, hvilket betyder, at man skal leve med den resten af livet. Man skelner mellem primær eller sekundær spontan lungekollaps:.

Nogle sygdomme kan behandles, andre er kroniske. Nogle kan man dø af, andre må man lære at leve med. Den højre lunge er lidt større end den venstre, da hjertets venstre side er lidt større. Kvælstoffet som bliver optaget gennem lungealveolen kan kun blive udskilt . Så snart man får rådighed over et organ kan man ved computerens.

På trods af, at behandlingen har alvorlige bivirkninger, kan man leve et rimeligt liv. Min far er lige blevet indlagt med en punkteret lunge og jeg vil meget gerne. Man kan leve fint med kun en lunge intakt, så du skal ikke være nervøs over det.

KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.