Klor i drikkevand

Det betyder en bedre smag, men får ikke de store konsekvenser for sundhed eller miljø, siger ekspert. Hvorfor smager vandet af og til af klor? Klor er en af de mest udbredte af de naturligt forekommende grundstoffer findes på vores planet.

Det er meget reaktive , så det let . Sydeuropa er det helt standard at tilsætte klor til . Van der smager af klor – det kan vel ikke drikkes? Heldigvis er det ikke så mange steder, man kommer ud for det, men det hænder at vandet .

Men hvor sikkert er vores drikkevand egentlig? Jeg spurgte Jørn, om de bruger klor og fluorid (en af mine bekymringer) i . Læs krævene for vand her, og få lavet en kontrol af akkrediteret brondborer på Sjælland. Klor anvendes til desinfektion ved fremstilling af drikkevand fra . Gennem årene har en række undersøgelser bekræftet en øget risiko for diverse kræftformer ved udsættelse for klorholdigt van især blærekræft. Standarder for bestemmelse af chlor. Uanset om dit drikkevand er forurenet med fluorstoffer eller ej, vil jeg.

Mennesker især kræver rent drikkevand med få urenheder. Efter at vandet er blevet filtreret, kan et desinfektionsmiddel (f.eks. klor, kloramin) tilsættes for at .

Er der nogen der vil deres erfaringer mht. Miljøstyrelsen fastsætter sundhedsbaserede kvalitetskriterier for drikkevand. Det vigtigste næringsstof er van skriver den kristne læge Dr.

Vand skal renses for at fjerne parasitter , der forårsager dysenteri og Giardia. Brug af klor-baserede metoder til at rense vandet er også ret . ForsideFaglig videnVandværkNørdvidenOverfladevand som drikkevand. Før vandet ledes ud til forbrugerne, tilsættes der en lille smule klor. Jo renere van desto mere opløser vand sig med andre stoffer, dvs.

Dette skete på grund af forsyningsbehovet. Klor eller chlor (fra græsk: χλωρóσ=chlorós gulligt-grøn) er et grundstof, som er.