Kornel med røde grene

Kraftig, opret og stivgrenet busk. De unge grene har skinnende røde, gode høstfarver. I Skandinavien findes to arter vildtvoksende, nemlig rød kornel og hønsebær, mens en del dyrkes.

Hvid kornel (Comus alba) med sine smukke røde grene. De blev plantet sidste år og ser ud som om de trives, om end de er små endnu. Hvid og rød kornel, Cornus alba og Cornus sanguinea, plantes ofte sammen og sætter med deres stærkt røde og gule grene et raffineret præg . De lige grene fra kornel blev tidligere anvendt som forskellige former for stokke og skafter.

Den har flotte røde grene og grønne blade om sommeren. Ja, som der blevet skrevet er det en hvid kornel, den burde hedde rødgrenet . Koralrøde grene, som lyser op især om vinteren. Barken er først grøn senere brunligt rød på solsiden og grøn på skyggesiden. Fuglene spiser gerne frugterne. Rød kornel breder sig ved at nedliggende grene . Bærrene er meget beske, men spises hurtigt af fugle.

Røde saftige frugter, som er spiselige og kan anvendes til marmelade. RELATIONER fag udfører (agens) har overbegreb.

Kornel er en planteslægt som vi herhjemme mest kender for forskellige. Rød Kornel har rødlige stilke, grene og efterårsløv og sorte frugter. Den er skyggetålende, men foretrækker fuld sollys. Hvidbroget Kornel, Hvidbroget Kornel af arten Cornus alba Elegantissima.

Denne art har røde grene og spættede blade.