Larver i træ

Træer og hække bliver hvert år dækket af et gråt spin som ser ud til at gemme på tusindvis af larver. Ifølge forsker er de et lille mysterium. Det er en fast del af borebillernes og de to andre billers livscyklus at bruge træ som udklækningssted for deres larver.

Der er tale om små grønne (nærmest selvlysende) larver, der bliver op til 2–cm. Det er ikke billerne, der er skadelige – det er larverne, som nedbryder træet. De små larver, som klækkes fra æggene, borer sig gennem små . De er under barken, men ofte har de også .

De fleste insekter lader andre organismer spalte cellulosen inden de . Efterhånden som de gnaver sig frem, efterlader de det . Jeg har opdaget en masse huller med nogle hvide larver i, i næsten alt. Træbukkens larver gnaver tunneler igennem grene og stammer af levende løvtræer. Hvar er det for nogle larver og er de skadelige for huset? Forekomsten af borebille er dog et signal om, at træ er opfugtet, og så kan der opstå . I juni måned pakker sommerfuglelarven spindemøl træer, buske og cykler.

Borebiller (Anobium punctatum) er et insekt på – mm, hvis træspisende larve kan udrette stor skade. Jeg har intet imod at dele mit træ med et par larver, hvis de altså ikke.

Det er sådan set ikke selve insekterne der nedbryder træet, men deres larver. Insekterne, hvoraf langt de fleste kan flyve, lægger deres æg på træet, typisk i . Hvis et egetræ bliver angrebet af mange larver på en gang, kan hele træet blive afløvet, dvs. Du kan se at det er egevikleren der har været på spil . Klædemøllets larver lever af organiske materialer såsom ul pels, silke, fjer, hår o. I naturen lever vinmøllets larver især af bark på små træer og buskads.

Borebillefamilien (Anobiidae) har mange varianter, og deres larver, som i. Larverne fra husbukken gnaver, ligesom borebillens larver, i træet.