Legeplads regler

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for sikkerheden ved køb, opsætning og eventuelle ulykker ved legepladsredskaber til offentlige og private legepladser i . Legeredskaber på grundejerforeningens fællesareal – skal vi følge reglerne for offentlige legepladser?

Det kan være svært at gennemskue, om sikkerheden på legepladsen er høj nok. Mange overraskes over skjulte farer, når professionelle . Boligafdelingens legeplads skal leve op til bygningsreglementets gældende regler. Som helt ny campist, er der noget som er faldet mig for brystet.

Reglerne er meget omfattende, og det kræver tilbundsgående kendskab, hvis man skal have alle detaljer med. Hvis det er grundejerforeningen, der har etableret legepladsen, så har grundejerforeningen ansvaret for den. Derfor kan grundejerforeningen og ejerne af . Disse regler, love og standarder gælder for offentligt tilgængelige legepladser. Materialet er en revidering og udvidelse af hæftet: Indretning og vedligeholdelse af legepladser udviklet og er revideret og bearbejdet af Serviceerhvervenes. Ejere af legepladser med offentlig adgang er derfor forpligtet til at sørge for, at legepladserne er sikre og lever op til reglerne.

Det er dog ikke alti at ejere af . DALPIN ApS kan ofte være behjælpelig med forståelsen af love og regler for legepladser. Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan.

Udenfor skoletid er det primært SFO børn ,der benytter legepladsen. De vigtigste retskilder – love, bekendtgørelser og vejledninger – vedr. Notat sikkerhed på legepladsen.

Alle offentligt tilgængelige legepladser er omfattet af bygningsreglementet og skal godkendes af. Læs mere om reglerne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Faldunderlag til børnenes legeplads.

Vores faldunderlag lever op til BUPL´s regler om retningslinjer for legepladssikkerhed.