Lobeliesø

Betegnelsen Lobeliesø bruges om meget renvandede søer på jordbund med meget lavt mineralindhold – disse kaldes også oligotrofe søer. Oligotrofe søer og vandhuller med meget lavt mineralindhold på sandet . Forsøg med oprensning af lobelie sø.

Pilotprojektet med slamsugning af en lobeliesø på Ålvand klithede ved Nr. Vorupør er ved at være afsluttet. En lobelie-sø er både sjælden og sårbar natur.

Navnsø er en flot og ren lobeliesø med den sjældne vandplante tvepibet lobelie.

De klarvandede lobeliesøer slammer til, . Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer). Fagudtryk fra fiskerens verden. Klarvandet, næringsfattig søtype med en karakteristisk vegetation af særlige vandplanter som tvepibet lobelie. Emne: Ved lobeliesø -i spaghnum ved bredden. Har lige knust en svamp og proppet op i. Vandet er fattigt på kalk og næringsstoffer.

Området er udpeget for at beskytte bl. Navn Sø : – en vesthimmerlandsk lobelie-sø.

De senere årtiers massive frem- gang for grågæs, kortnæbbede gæs og bram- gæs giver et voldsomt øget pres på de sjældne lobeliesøer, som er et særkende . Bunden er ofte dækket af et tæppe af lave planterosetter som lobelie og brasenføde (lobeliesø). Formålet med restaureringsprojektet er at genskabe Birkesø som en næringsfattig hedesø – en såkaldt lobeliesø med lavt mineralindhol klart . Blandt andet huser øen en Danmarks største hedemoser, Kærene, det 6hektar store område midt på øen, hvor man også kan finde rene lobeliesøer. Skånsø er en af Danmarks reneste søer.