Mår i danmark

Om hvordan den ser u hvad den spiser, hvordan den bor og får unger – og om jagt. I Danmark findes husmår (Martes foina), skovmår (Martes martes), ilder (Mustela putorius), fritte (M. p. furo, en albinoform af ilderen), lækat . Danmarks Jægerforbunds Reguleringskorps er et landsdækkende korps af .

Vælg den rigtige mårfælde eller skræm måren væk med helt særlige lugte. For bestemte arter, se listen herunder. For den norske sø, se Mår (sø) . Udbredelse og regulering af husmår.

Husmår kan nemt forveksles med andre dyr fra mårfamilien, såsom skovmår, ilder, mink, lækat eller brud. Husmåren færdes mellem loft og tag og bevæger sig normalt ikke ned i . Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om den danske natur. Det pusler og rumsterer på loftet. Jo den er god nok, vi har fået en ekstra logerende.

Den nye beboer er såmænd en husmår. Selvom husmåren ikke angriber mennesker, kan den . Måren er nemlig menneskesky og nataktiv. Bekæmpelse Af Mår – skadedyrsbekæmpelse, bekæmpelse af hvepse, bekæmpelse af myrer, bekæmpelse af rotter, bekæmpelse af muldvarpe – firmaer, .

Læs de seneste nyheder online fra Danmark og udlandet. Skovmåren er udbredt over det meste af Europa (fig. 1), mens. Udstoppet mår, Udstoppet mår på træ.

Derfor bør du henvende dig, hvis du har en mår. Jo længere du venter jo dyrere bliver det, da måren ødelægger din isolering. Indhold: Hanne Ruus: Elektronisk viseforskning.