Navn på postkasse regler

Hvilke regler for placering af postkasser og brevsprækker gælder for. Postkassen skal være synlig og forsynet med tydeligt navneskilt. Reglerne for den nye postkasse lov kan virke skrappe og det er de også.

Post DK har strikse regler for hvad de må og ikke må, i forbindelse med. Odense, fik vi et lille navneskilt til postkassen (sådan et dymo tag). Men ungernes navne står der jo heller ikke. Fælles for alle er, at postkassen selvfølgelig skal være udstyret med navn og .

I den kan du læse mere om de gældende regler for opsætning af brevkasser og om omdeling af post. Her finder du postloven med tilhørende bekendtgørelse. Hvis særlige forhold taler for dette kan boligejeren få dispentation for de nye postkasse-regler. Regler for postkasser og postkasse anlæg.

Postvirksomhedens navn og adresse, herunder eventuelle binavne og forretningssteder. Det er husejeren, som er ansvarlig for at postkassen er placeret korrekt inden 1. Huse på landet skal opsætte en postkasse, hvis man stadig vil modtage post efter den. Dog afviger reglerne på enkelte områder fra de regler, som gælder for villaer,.

En postkasse skal altid have tydeligt navn og adresse.

Der er regler for opsætning af postkasse. Dette betyder samtidigt at der skal et navneskilt på . Find regler om postkasse placering og guide til den nye postlov. For større virksomheder gælder særlige regler for beskyttelse mod reklamer ifølge . Er der nogle regler til, hvordan postkasse-navneskilte skal udformes?