Nematoder gåsebiller

Havde du sværmede gåsebiller på græsplænen i . Indeholder nematoder til bekæmpelse af larver af gåsebiller. Hvad gør gåsebiller ved græsplænen, hvordan bekæmpes gåsebiller og hvordan.

Rovmiderne man vander ud hedder nematoder, koster mere end gift og . Nematoder er faktisk ikke gift, men nogle mikroskopiske orme, som spiser . Løsningen er at købe nematoder, . Forsøgsresultaterne efter brug af dette middel mod larver af gåsebillen, har efter mine oplysninger ikke været overbevisende.

Et biologisk bekæmpelsesmiddel bestående af nematoder (små rundorme), som. Den mest effektive bekæmpelse mod gåsebiller er det kemiske middel . Den eneste virksomme og forsvarlige metode til bekæmpelse af gåsebiller og. Der er rigtig mange problemer for havejere, når det kommer til at vedligeholde og passe på græsplænen. Der kan dog fås nematoder, som kan udvandes og stoppe slemme angreb, men det sikreste er at . Gåsebiller kan ødelægge din græsplæne.

Ud over disse er der erfaringer fra en golfbane der. Det kan nogle år forekomme ret voldsomt med praktisk talt gåsebiller overalt. Angreb kan forebygges ved skygge og fugtighe da gåsebillerne kun lægger.

Nenatoderne kan effektivt bekæmpes med nematoder. En alternativ metode er at udsætte nematoder, som er mikroskopiske dyr, der angriber gåsebille-larverne. Larverne kan bekæmpes med nematoder Ø. Metoden er dyr og kan være lidt . Nematoder gider jeg ikke kaste penge efter med deres kendte succesrate (mindre end ). Der fås dog også nematoder, som kan udvandes og stoppe slemme angreb, men det sikreste er at . Den biologiske går ud på at udvande såkaldte nematoder, som er . Er der nogen der har hørt om gåsebiller. Der har de seneste par år været en kraftig flyvning af gåsebiller.

Vi har forsøgt os med nematoder, dog uden nævneværdigt resultat. Vande med nematoder, som er en snylter, der angriber larverne. Sådan bekæmpes gåsebillelarver med Nyttedyr nematoder ( Økologisk vej ).