Npk gødning 21310

YaraMila 21-3-er den velkendte NPK-gødning, som er velegnet til fuldgødskning af vår- og vintersædsafgrøder samt græsmarker på arealer med moderat til . Find sikkerhedsdatablade på gødning. Sikkerhedsdatablad YaraMila Raps NPK 17-5-10.

Svovlsur ammoniak, nej, ja, ja. I Hf butikken fik jeg at vide at de ikke måtte sælge den gamle udgave 21-3-1 men at den nu hed 21-3-8. Fordi K (altså 8)var ændret pga det . De har flere slags NPK gødninger også til dem, der er reg.

Der findes mange typer af gødninger, som alle har det til fælles, at de skal erstatte. Kan bruges som plænegødning til din græsplæne men også til urter, bede og planter. Spørg din leverandør hvilke typer der. Planteavlskonsulent anbefaler køb af gødning.

Begge priser er inklusiv levering i . Salg og spredning af kalk og gødning. Handelsnavn : Analyseparameter. NPK 22-2-med S, Mg. Blanding med NPK viste efter dage en spireprocent på 9 og efter dage .

Køb KG NPK 14-3-S, MG, B KLORFATTIG online hos LINDS. Nu nærmer tiden sig, hvor man skal gøde sin græsplæne. Hvad vil du foretrække: NPK-gødning beregnet til græsplæner eller organisk . NPK-gødning: 14-3-til græsplænen, 23-3-til haven og 21-3-til marken. Vi fører også kalksalpeter, svovlsur amoniak, samtorganisk gødning og . Det skal bruges til både vinter og .