Ns 27 4 gødning

Vi anbefaler derfor køb af din gødning nu. YaraBela AXAN er den mest anvendte NS-gødning og har en bred anvendelse inden for en lang række. Axan (NS – 4) er klassificeret som ikke farligt iht.

NS 27- sammengranuleret – Anwil. Afgivelse af bestilling på gødning til forårsanvendelse foregår på. Yara varsler nu stigning på N-gødning.

Som traditionen byder, loves der nu stigning.

Dette gælder især Axan NS-27-med 22. Axan udvikler giftgas ved bran og kan nære . Cultan, NS 8-9: 1kg N (gang). Oplag af gødning og kaliumnitrat er omfattet af listepunkt D2på listen. Kalkammonsalpeter – til afgrøder hvor S-tilførslen er.

Velegnet som erstatning for en NS-gødning, fx på arealer . Startgødning(placeret) til vårbyg. Doseringsskema Flex NPKS 17-7-0-5. Gødningseksperter er generelt enige.

Ved at dele gødning opnås der et bedre udbytte med lavere samlet tildelt mængde. Selv Faxe og Stevns har 4-gange bedre likviditet. Angående terrortruslen er det korrekt at gødning kan bruges til fremstilling af bomber.

BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for kvaliteten af Bio NS 15-2. Danish Agro er et dansk grovvarekoncern, ejet af danske landmænd. Sammenligning med anden gødning.