Planter i skoven

Naturportens leksikon fortæller om nogle af Danmarks mest almindelige dyr og planter. En god lille begynderbog for dig, der vil lære forårsskovens planter at kende. Lær dem at kende – og brug dem til mad over bål.

På offentlige arealer må man fylde en bærepose om dagen. På private områder må man kun samle de planter, som man kan nå fra stierne. Tag med på sommerhøjskole og lær de vilde planter at kende.

Brug naturen: spiselige planter, du kan høste nu.

Grib dit bedste gå-i-skoven-outfit og kom ud over stepperne – NU! Se de mest almindelige NÅL-arter til skoven. Hos Forstplant får du sunde planter til skoven og kompetent rådgivning uanset om du rejser ny skov, . Sunde og vitale planter er udgangspunktet for en vellykket skov. I offentligt ejede skove må man klippe grene og kviste af løvtræer, der er over m . Til en afvekslings skyld tog jeg et par billeder . Gennemgang af de fredede planter. Bjerg-Ulvefod Lycopodium alpinum.

I den nyplantede Elmelund Skov er dyrelivet stadig knyttet til det dyrkede landskab.

Men efterhånden som træerne vokser til, vil skovens dyr gradvist flytte ind. På trods af at regnskoven kun dækker knap en tiendedel af landjorden, er den levested for over halvdelen af alle verdens plante- og dyrearter. Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copy-dan og kun inden for de . Må du samle gran, grene, blomster og mos fra skoven? Du må ikke grave planter og rødder op, med mindre ejeren har givet dig lov. Aarestrup Planteskole sælger egen producerede kvalitetsplanter online og udfører professionelt entreprenør arbejde indenfor skov og landskab.

Det kan lade sig gøre at tjene penge på træer og alligevel bevare skovens mangfoldighed af dyr og planter. Som forbrugere kan vi også være med til at . Der er planer om at plante endnu . Foldetavlen Skoven – Planter har tydelige billeder af danske træer og planter. På foldetavlens ene side vises af de mest almindelige træer illustreret både .