Planter til gravsted

Her kommer vores bud på små træer, buske, stauder og bunddækkende planter, der egner sig godt til gravsteder. Det stille helt naturligt specielle krav til valget af planter. Herunder giver vi eksempler på, hvordan man kan udforme gravsteder med et mere .

På denne side har vi samlet inspiration til gravstedet, ved hjælp af en anden opdeling af plante kategorierne. Køb planter til haven til billige priser. Langsomtvoksende stedsegrønne planter kan være praktiske af mange.

Et godt eksempel er hvis du mangler en plante til kirkegården.

Traditionelle gravsteder, familiegravsteder,. Mode, eksperimenter, nye planter . Med denne skrivelse vil vi gerne komme med forslag til beplantning af et gravsted med planter og vækster, der ikke står på rådyr og hares spiseseddel. Jørgensens gravsted er der marksten hjemme fra. Når du vælger planter, er det vigtigt, at gravstedet ser pænt ud det meste af året. Disse planter vil normalt kunne holde til granudsmykning til julen foretages.

For at se inspirationskatalog over planter specielt egnet til kirkegårde, klik her. At beskære buske og småtræer, så de ikke generer hække og andre gravsteder. Man kan vælge at få passet gravstedet af kirkegårdens .

Det skal være noget som er enkelt, og gerne . EKSEMPLER PÅ OPBYGNING OG ANLÆGGELSE AF GRAVSTED. Gravstedet skal anlægges med planter og evt. Mit gravsted er meget lille og da stenen ikke er særlig høj, skal jeg vælge planter, der ikke vokser alt for højt. Man kan lade kirkegården passe gravstedet mod årlig afregning.

Forslag til plantevalg: Planter der er langsomt voksende og opstammede træer. Dit gravsted ser smukt ud året rundt, når vi passer det for dig. Se et udvalg af de planter, vi tilbyder, her. Nye gravsteder anlægges, gamle gravsteder bliver rettet op og udgåede planter udskiftes. Det er tid til at bestille ændringer på eksisterende gravsteder.

Kirkegårdens besøgende kan med rette forvente, at alle gravsteder er passet pænt og med årstidens udsmykning. Alle gravstedsindehavere har pligt til at . Hække omkring gravsted- erne plantes og vedlige- holdes af kirkegården. Beplantningen på grav- dog er det meget vigtigt, at vælge langsomt-voksende planter,. I bedet foran stenen kan der plantes blomster og lave planter efter . Er det derimot en grav som besøkes mer sjelden bør du tenke over hva slags planter som er der.

Det bør helst være en plante med blomster . Hvert gravsted er omgivet af lave buksbomhække dog med forkant af brosten.