Plantning af hæk i skel

Den levende hæk er blevet plantet for år siden. Jeg er bekendt med hegnsloven, men siger den noget om, hvilken højde hækplanterne skal . Se alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår .

Hække om gårds- og huspladser, haver, gartnerier, planteskoler og frugtplantager er . Sker det, at der blandt naboer opstår strid om skel eller beplantning uden at disse kan. Hvor tæt på skel (ligusterhæk) må vi plante dem? Kommunalt tilskud til plantning af hækindlæg21.

Og hvor højt må et skelhegn være? Du skal klippe beplantning, der vokser ud over skel på vejareal, ved fortov og langs vejrabat. Når du klipper og beskærer bevoksning og . ET TRÆS HØJDE bør ikke blive mere end skelhækkens højde, m, plus afstanden mellem træ og skel. Den står ganske fin og tæt, og vi deles . Den har det dog svært med dårlig jord og vejsalt.

I områder med fritliggende parcelhuse, i naboskel, samt skel mod vej, sti og. I nogle lokalplaner er beskrevet hvilke former for hæk som må plantes. I samarbejde med have ekspert Arne Biering, er her en udførlig guide til hvordan du skal plante din.

Tror bare vi vil ha plantet noget, der står på vores side af skel, så vi er. Hegn, hæk og beplantning mod vej og fortov. Beplantningen må ikke hænge udover skel, og skal være klippet, så der er en frihøjde fra fortov til de nederste . Hvem skal klippe hæk, der står cm. Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortove, veje og stier skal.

Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove og kørebaner . Den maximale højde er meter + den afstand hegnet står fra skellet. Er der meget blæst hvor hækken skal plantes, . Her kan du hurtigt få et indtryk af, hvilke typer af hække, der trives. Hvis naboens beplantning står meget tæt på skel op til jeres grun kan det være.