Prosulfocarb

Virkningsmekanisme Herbici som blokerer fedtsyresyntesen ved en anden virkningsmekanisme end ACCase-inhibering. Den verserende medieomtale af giftregn savner proportioner. Med artiklen vil vi fremdrage .

Der er de senere år fundet små rester af ukrudtsmidlet prosul- focarb på æbler, og det . Landsforening kræver forbud mod sprøjtemidler, der indeholder prosulfocarb. I Tyskland kræver også Bioland et forbud. Hvad er problemet med prosulfocarb og hvor stort er det?

I Danmark er det Nationalt Center for Miljø og. Energi ved Aarhus Universitet, som overvåger, det som i . Vi ønsker ikke at der kan findes . Syngenta Crop Protection og Videncentret for . En ny handlingsplan for brug af prosulfocarb er blevet udarbejdet for at undgå afdrift og fordampning af aktivstoffet prosulfocarb og . Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse ivintersæ kartofler og frøgræs. Seges har udsendt pressemeddelelse, hvori de advarer mod at sprøjte med prosulfocarb-midler (Boxer, Roxy, Fidox) i det usædvanlige varme vejr, vi har lige nu . Udgave – Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Otte landboforeninger og familielandbrug sender brev ud til 2landmænd om prosulfocarb.

I brevet fortælles om retningslinjer for korrekt . For første gang er det nu lavet en opgørelse af og analyse af brugen af sprøjtegiften prosulfocarb på danske landbrugsarealer. Prosulfocarb, boxer, benzyl dipropylthiolcarbamate, S-Benzyl N,N-dipropylthiocarbamate). Find product specific information including CAS, MSDS, protocols and . Compound Name (CAS):N,N-dipropylcarbamothioic acid S-benzyl ester. Compendium of Pesticide Common Names, including IUPAC and CAS systematic names, molecular formula, structural formula . Det er ikke akut giftigt for mennesker, men har ved . Roxy EC (613-5) og LFS Prosulfocarb.

Prosulfocarb – Identification, toxicity, use, water pollution potential, ecological toxicity. Pesticide properties for prosulfocarb, including approvals, environmental fate, eco-toxicity and human health issues.