Regler for offentlige legepladser

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for sikkerheden ved køb, opsætning og eventuelle ulykker ved legepladsredskaber til offentlige og private legepladser i . Regler for offentlig tilgængelige legepladser. Legeredskaber på grundejerforeningens fællesareal – skal vi følge reglerne for offentlige legepladser?

KAB – Bestyrelsesarbejdet, inspirationskatalog til legepladser. På offentlige arealer, herunder også boligafdelingernes områder, gælder særlige regler for . De gældende regler for legepladser og legeredskaber er forskellige, afhængig.

Ved en offentligt tilgængelig legeplads forstås, at der er adgang for en bredere . Offentligt tilgængelige legepladser kan defineres som legepladser, hvor . Det kan være svært at gennemskue, om sikkerheden på legepladsen er høj nok. Mange overraskes over skjulte farer, når professionelle . Jeg ved godt at på offentlige legepladser er der virkelige strenge krav. På fællesarealet har vi bygget en mindre legeplads med blandt andet gynge og rutchebane.

Legeudstyret er ikke godkendt til offentligt brug. Disse regler, love og standarder gælder for offentligt tilgængelige legepladser. Inspektion skal udføres, før legepladsen åbnes for offentligheden.

Ejere af legepladser med offentlig adgang er derfor forpligtet til at sørge for, at legepladserne er sikre og lever op til reglerne. Det er dog ikke alti at ejere af . Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt. ApS kan ofte være behjælpelig med forståelsen af love og regler for legepladser.

Krav til etablering af legepladser på skoler og institutioners udearealer, private legepladser på kommunale arealer samt offentligt tilgængelige legepladser.