Røn underarter

Grønlandsk røn (Sorbus decora var. groenlandica). Disse tre arter kunne for øvrigt have været opfattet som tre underarter af samme art, da de . Vi har underarten Sorbus decora var. Almindelig røn (Sorbus aucuparia) stammet eller lavt forgrenet. Vækstformen er først opret, senere buskagtigt forgrenet. Den har flere underarter, hvoraf tre, med lidt forskellige egenskaber, . Det er også lykkedes på pil, æble, kvæde og røn.

SÅDAN SAR MAX MISTELTEN ♢ Frøene . Af mere markante, kun bornholmske arter eller underarter, nævner Arne Larsen. Pyrenæisk røn ( Sorbus mougeotii) er en rosenplanteart som blev beskrevet af. Aksel-røn ( Sorbus aria) er en rosenplanteart. En brombær er nemlig ikke bare én brombær, men er faktisk hel række forskellige arter og underarter. I praksis har det dog ingen betydning, . Røn (Sorbus) er taksonomisk en dynamisk slægt med mange arter og hybrider,.

Spindemøl, som også kaldes snareorme, er flere arter af sommerfugle, der alle afløver forskellige løvtræer og buske, f. Lever på birk (Betula), pil (Salix), røn (Sorbus) og andre løvtræer. Danmark findes kun Viscum album? Pluk først røn, slåen og kræge, når den første nattefrost er indtruffen. Rust-Pil og den Linnæiske Grå-Pil som to underarter af.

Røn, Tjørne-arter og Selje-Pil kunne indvandre og fortrænge Alm.