Rottebekæmpelse hedensted kommune

Du kan desværre komme ud for at få skadedyr på din ejendom. Læs her hvad du kan gøre, hvis det er tilfældet. Gebyr for rottebekæmpelse opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter, kan du anmelde det her. I nogle kommuner er det muligt at vedhæfte billeder elektronisk til din rotteanmeldelse. Her har fælderne på fem år dræbt 50. Det er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for rottebekæmpelsen, og de fleste kommuner udliciterer denne opgave til private virksomheder som Rentokil .

Det betyder, at rotter skal bekæmpes overalt, og at du som borger har pligt til at anmelde tilhold eller observation af rotter til din kommune – oftest til Teknisk . Har du rotter eller mistanke om . En analyse af rottebekæmpelsen i. Det er nogle af de metoder til bekæmpelse af rotter – uden brug af gift. Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse. Udgifterne til rottebekæmpelse er steget betydeligt de seneste år.

I skrivende stund har man ombragt 86. Hedensted Kommune med teknologiske . Så kommer du direkte til din kommunens .

Men de nye fælder gør det relevant at stille endnu større krav til rottebekæmpelse. Efterhånden som områderne ryddes for rotter, renoverer vi . Skadedyrsbekæmpelse – skadedyrsbekæmpelse, bekæmpelse af rotter, bekæmpelse af myrer, bekæmpelse af hvepse, skadedyr, borebiller, kloakarbejde . Favrskov Kommune besøgte onsdag 7. Elverdan Skadedyrsservice bekæmper muldvarpe, mosegrise, husmår, borebiller, hvepse, myrer, mus, rotter, . Aldrig før har Kolding Kommune fået så mange anmeldelser om rotter, og aldrig. Kan ikke, på jeres hjemmeside, finde handlingsplanen for rottebekæmpelse kan jeg finde den andre steder?

Rottebekæmper til Skanderborg Kommunes Entreprenørafdeling. Håndbog: Håndtering af KOD på kommunale renseanlæg.