Rotter aalborg kommune

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det. Du har pligt til at anmelde tegn på rotter til kommunen. Vi har nu igangsat kampagnen om rottebekæmpelse.

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter, kan du anmelde det her. I nogle kommuner er det muligt at vedhæfte billeder elektronisk til din rotteanmeldelse. Når du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det.

Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der gælder dig.

Klik på linket til din kommune for at anmelde rotter. Såfremt der ikke er noget link, skal du rette henvendelse til kommunen via deres hjemmeside. Find kontaktoplysninger til din kommune . Kommunen tilbyder ikke denne selvbetjeningsløsning.

Aalborg Kommune forpligtiget til at. Kontakt venligst kommunen for mere information. Kommunal bekæmpelse af rotter på Banedanmarksarealer.

Kirsten Skovgaard Mathorne – Frederiksberg Kommunes billede. Ekskrementer – rotter efterlader deres ekskrementer på udvalgte steder og.

Har du rotter, skal du anmelde det til kommunen. Rotter skal bekæmpes professionelt ifølge loven. Dels er rotter smittebærere og . Og det til trods for, at problemet med rotter er stigende. For de seks kommuner med difenacoum-resistens undersøgtes rotter videre på.

Får man rotter på uanmeldt besøg, er det et tegn på, at der er sket brud på kloaknettet,. Det er tilladt selv at opstille smækfælder, men kun den kommunale .