Sitkagran egenskaber

At du kan kende sitkagran fra andre grantræer på nålene. Sitkagran har fået mange tilnavne netop på grund af de stikkende nåle. Fakta om sitkagran ‎Sitkagran i skovbruget ‎Sitkagran og dets anvendelseSitkagran – Træ.

LignendeNedenfor er angivet gennemsnitsværdier for fysiske og mekaniske egenskaber for sitkagran af europæisk herkomst. Den naturlige variation i veddet gør, . Egenskaber: Højtvoksende med gode lægivende egenskaber. Sitkagran trives ikke på stiv elleralt for næringsrig jord. For at kunne garantere planternes egenskaber er det meget vigtigt, at vi er sikre på frøenes oprindelse.

Sitkagran, Picea sitchensis (Bong.) Carr. Beskrivelsen omfatter artens udbredelse, karakteristika og tekniske egenskaber. Overfladebehandling af smalringet amerikansk sitkagran giver ingen problemer. Som alt andet træ vejrgrånes sitkagran i løbet af få år på grund af solens fotokemiske nedbrydning. Bredt udvalg af gode og afprøvede provenienser.

SÆRLIGE EGENSKABER: De efterfølgende vurderinger er primært baseret på resultater fra afkomsforsøg. Den har mange af de egenskaber jeg ønsker, men den er vist ikke så. Må jeg forslå Sitkagran – hårdfør, grøn året rundt og så kan fint klippes . Sitkagran har flade, stikkende nåle med blåhvid underside og 5-cm. Den gode stammeform og veddets egenskaber i øvrigt gør rødgran .