Sortering af affald

Hvis du vælger at sortere dit affal får du mere plads i . Før du afleverer dit affald på en af vores genbrugspladser, er det vigtigt, at du sorterer det. Rigtig sortering er godt for miljøet og økonomien.

Bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner og hvordan du sorterer dit affald. Her kan du læse om din lokale genbrugsplads. Du kan også se, hvornår de holder åben, hvor de er placeret og hvad du kan aflevere.

Nedenunder ser du en oversigt over de mange forskellige affaldscontainere Horsens Kommune har på genbrugspladserne.

Der er smartere og mere effektive løsninger på vej. Det er vigtigt for både miljøet og udgifterne til bortskaffelse, at affald sorteres rigtigt. Der bliver hele tiden flere sorteringsmuligheder af affaldet, efterhånden som . Her finder du informationer sorteringsguide, affaldsordninger, farligt affal.

Det er gratis at aflevere sorteret affald på genbrugspladsen på Læsø. Affal der afleveres på pladsen, skal sorteres rigtigt – ikke mindst af hensyn til miljøet, men . Du kan derfor gøre miljøet en kæmpe tjeneste, ved at sortere dit affald. Sorterer du dit affald korrekt, kan det komme rigtig af sted til genbrug, . Det er nu muligt at sætte robotter til fuldautomatisk at sortere affald og derved sikre, at brugbare materialer, som kan bruges til nye råstoffer, bliver genanvendt.

Hvad sker der med det affald jeg har sorteret? Hvis du fejlsorterer dit affald eller slet ikke sorterer, har Thisted Kommune ret til at. Du er altid velkommen til at kontakte personalet med spørgsmål til sortering. Tak for din indsats med sortering og genanvendelse!

Alt affald til forbrænding skal være sorteret. Generelt skal affald til forbrænding sorteres, så det ikke indeholder:. Fremover skal vi sortere meget mere affald til genbrug.

Nedenfor kan du se eller hente en pdf, der fortæller dig, hvordan du bedst sorterer affald på din bopæl. Det gavner både miljøet og pengepungen at sortere så . Affaldet brændes på forbrændingsanlæg og .