Stellaria media

Den ligner skovfuglegræs, men er . Blomstre: Radiersymmetriske (regelmæssige), 8–mm. It is in leaf 12-Jan It is in flower from Jan to December, .

Fuglegræs hører til de livskraftige ukrudtsarter, som vokser og blomstrer hele året rundt. På god muldjord med rigelig fugtighed kan . Denne ret slappe, bleggrønne enårige med liggende udspredte stængler og små hvide blomster er almindeligt ukrudt over hele jorden. Identify chickweed via its pictures, habitat, height, flowers and leaves.

This means we are about at the end of our spring emphermals and summer is . Stellaria media (L.) Cirillo Stellaria media (L.) Vill. Leaves: Opposite, broadly elliptic, . The plant germinates in fall or late winter, then forms large mats of . AN ORIGINAL PROVING OF THE DRUG BY THE UNIVERSITY OF MICHIGAN SOCIETY OF DRUG PROVERS. Annual or perennial prostrate wee propagating itself by seed.

Spreading groundcover native to all temperate zones, as far north as the . Family Name: Caryophyllaceae – Pink Family.

Alternative common names: Bindweed . Chickweed Herbal, Edible and Medicinal Uses. Germination period is from early spring until first autumn frosts. Family: Pink family, Type: herb, Colour: white. Hover over the pictures for more information.

Nellikefamilien (Caryophyllaceae). Fuglegræs er en etårig plante, der kan blomstre både sommer og vinter. Planten spredes via frø og rodnet. De sidste vinterstandere står oprejst endnu, men de fleste er kæntret, som om de vil give signal .