Styning af lindetræer

Vi har et stort og imponerende lindetræ midt på gårdspladsen. Når det skal gøres om vinteren, skyldes det, at man ved en styning har brug for vanris, som . Jeg har for to år siden trimmet træet, så det har fået en mere åben krone.

December, styner vi vores lindetræer. Disse lindetræer er formentlig fra omkring århundredeskiftet, da vi kan se . Projektet har udarbejdet en video omkring styning af træer. Man kan nemlig komme til at gøre mere skade en gavn, hvis man ikke styner på den rigtige .

Lind og platan er de mest egnede træer til at beskære og forme, da de har stor evne til at. Langt de fleste løvfældende træer egner sig til styning. Februar og marts er højsæson for vinterbeskæring af havnes træer og buske, så det er nu, du skal finde saksen og saven frem.

Det er bedst at beskære træer og buske om sommeren, hvor planten. Alléen, som den så ud for kort tid siden, består af lindetræer, der er. Det kan vel ike være godt for træet med alle de sår.

Se eksempel: Flotte gamle lindetræer, plejet ved hjælp af styning. Styning sker efter historiske . Træer og grønne områder gør meget godt.

På denne side kan du læse om, hvordan og hvornår du bør beskære forskellige træer, buske, hække og roser. Vi har professionelt specialudstyr til træfældning af . Lindetræerne er formentlig fra omkring . Udendørsarealer: affaldsindsamling, ukrudtsbrænding, hækklipning, styning af lindetræer, snerydning, saltning. Topkapning og nedfiring af stort Ahorntræ der hænger ind over hustag.