Svamp i træværk

Trænedbrydende svampe der kan ødelægge dit hus – Bolius. Hvordan ser et svampeangreb ud? Artsbeskrivelser – Svamp og skadevoldende organismer – Ægte.

På baggrund af laboratorieundersøgelse af nedbrudt træ fra en bygning, hvor de trænedbrydende svampe er identificeret suppleret med de oplysninger, man . Skimmelsvampe er en stor gruppe af svampe, som ikke er særlig godt defineret. På udvendigt træ er det normalt, at der kommer skimmel på . De mest almindelige svampearter, som angriber træværk, er: Gul tømmersvamp, hvid tømmersvamp samt korkhat-arter.

I erfaringsbladet gennemgås, hvor der forudsættes opmærksomhed ved forundersøgelser inden udbedring af træværk efter svampe- og insektskader. Træ der mangler træbeskyttelse og periodevis bliver fugtigt, vil langsomt mørnes af råd og skimmelsvampe. Svampeangreb og råd to sider af samme sag, idet al . Hvad den byggesagkyndige kan se, er det trukket op fra fundamentet . Tømreren har hevet det gamle træværk under de utætte kvistvinduer u . Hvad har man bygningskonsulenter til? Vi har haft en til at styre genopbygningen af vores gård efter en brand.

Råd og svamp opstår, når træværk bliver udsat for fugt. Svampene kræver nemlig fugt for at kunne vokse – ligesom planter.

Forhold der kan medføre råd og . Træbeskyttelse af husets træværk er ofte et både stort og tidskrævende projekt. Behandlingen med grunder giver en effektiv beskyttelse mod råd og svamp i . Lad mig starte med at sige, at jeg ikke har haft tilbagemeldinger på problemer med skimmel osv. Det er oftest dødt træ, men kan også være levende træ.

Gori stop svamp og insekt 75L. Et effiktivt middel mod svampe, insekter og råd. Anvendes udendørs til både nyt og gammlet træværk.

Maling af træværk er en meget nødvendig del af vedligeholdelsen af dit hus, selvom du måske ikke er klar over det. Hvis du sørger for hyppig maling af træværk .