Termisk ukrudtsbekæmpelse

Denne afbrænding medfører en udledning af COtil atmosfæren. Ukrudtsbekæmpelse på belægninger præsenterer en række strategier for den pesticidfri. Gennemførelse: Én termisk behandling hver anden uge fra midten .

Afprøvningen be- kræftet de tidligere anbefalinger om . I dette tilfælde foreslår jeg termisk ukrudtsbekæmpelse. Det er vigtigt at ukrudtet kun blancheres og ikke brændes. AU – Kristensen,Erik Fløjgaard.

Alle former for ukrudtsbekæmpelse kræver rettidig omhu. Der var først og fremmest tænkt på rengøring, da Kärchers hedvandsrensere blev udviklet, men med brugen af forskellige former for termisk ukrudtsbekæmpelse . Begrebet termisk ukrudtsbekæmpelse organerne omfatter flere. Termiske metoder tager selv det stride ukrudt.

Mekanisk og termisk ukrudtsbekæmpelse. På to af Skov og Naturstyrelsens planteskoler – Statsskovenes . Test af redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse. Af Palle Kristoffersen, Camilla Blankholm Sørensen, Kristian Larsen, Preben Klarskov Hansen, Georg Noyé, . Hold ukrudtet nede og miljøet rent med 1 pesticidfrit skum.

NCC har udviklet en miljøvenlig termisk metode til at ukrudtsbekæmpelse. Udførelse af termisk ukrudtsbekæmpelse langs kantsten på de offentligeveje. Flammebehandling er ideel på grus, asfalt, natursten, betonfliser og lignende.

Retningslinjer for anvendelse af sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse på Vej og Parks. Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse – mekanisk og termisk Ukrudtsbogen Forskningscenter Flakkebjerg. Bo Melander, Ilse Ankjær Rasmussen, Niels Holst og . Vand er en af naturens bedste energibærere og ofte let tilgængelig.

Ukrudtsbrænding eller termisk ukrudtsbekæmpelse er en mere og mere anvendt form for miljørigtig ukrudtsbekæmpelse. Tidsskrift, Videnblade Park og Landskab.